Raziskovalno delo

Razvoj novih znanj in spoznanj

Raziskovalna dejavnost UM FERI je pomembna za prenos temeljnih in aplikativnih znanj v gospodarsko okolje. Raziskave naših raziskovalnih in programskih skupin so prepoznavne v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Mednarodni pomen fakulteta gradi in ohranja z vpetostjo v mednarodne raziskovalne tokove s številnimi mednarodnimi projekti, izmenjavo študentov in profesorjev ter objavami v uglednih znanstvenih revijah.

Naši študenti se aktivno vključujejo v najrazličnejše projekte. Rezultati njihovega dela so bili že večkrat uspešno predstavljeni in nagrajeni, med drugim tudi na prestižnem tekmovanju Imagine Cup.