Zakaj magisterij na FERI?

Odličnost in raznovrstnost

Magisterij na FERI je naslednji korak na vaši poti do uspešne kariere. Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko izvajamo 7 študijskih programov druge stopnje. Podiplomski študij na FERI odlikuje odličnost, raznovrstnost, komunikacija, strokovnost, prihodnost, sinergija in inovativnost.

Ustvarjalnost in inovativnost

Študij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) spodbuja ustvarjalnost in inovativnost. Velika izbira programov druge stopnje ponuja neskončne možnosti. Sodobne, atraktivne učne metode in visok standard opremljenosti predavalnic in laboratorijev pa naredijo študij še zanimivejši. FERI ponuja študij s katerim boste imeli v žepu več kot samo diplomo. Ponuja izziv in veliko življenjsko priložnost hkrati pa zagotavlja zaposljivost v slovenskem in evropskem prostoru.

Obvladanje temeljnih in praktičnih znanj iz ožjega področja stroke, kakor tudi sposobnost integracije znanj iz drugih področij in sistemskega pristopa v oblikovanju študijskih programov omogočajo diplomantom FERI reševanje kompleksnih inženirskih nalog in opravljanje vodstvenih funkcij tako v gospodarstvu kot tudi v javni upravi.

Izziv in prihodnost

Z zaposlitvijo magistri FERI ne boste imeli težav. V zadnjih letih je bilo narejenih kar nekaj raziskav o poklicih. Omenimo lahko v zadnjih treh letih pogosto objavljeno raziskavo, ki jo je izvedel švicarski raziskovalni inštitut Prognos. Gre za raziskavo o poklicih, po katerih bo do leta 2020 največje povpraševanje, zaposlitev pa bo zanesljiva. Ker je Slovenija sestavni del evropskega trga, so te napovedi lahko nadvse koristne tudi za naše razmere.

Po raziskavi med 20 najbolj zaželjenih profilov oz.poklicev spadajoskoraj vsi poklici, ki jih izobražujemo na UM FERI.