Študijski program druge stopnje

Telekomunikacije

Vsestransko. Brezžična omrežja, mobilna telefonija, digitalna televizija, multimediji, svetovni splet, komunikacijske komponente... Vidimo več.

Stopnja in vrsta študija

študijski program druge stopnje

Trajanje študija

2 leti

4 semestri

Število vpisnih mest

30

Osnovni podatki


Naslov programa: Študijski program druge stopnje Telekomunikacije    
Stopnja/vrsta študija: podiplomski (2. stopnja) - magistrski
Trajanje študija: 2 leti (4 semestre)
Število ECTS točk: 120
Število vpisnih mest: 30 (redni študij)
Omejitev vpisa: V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na dosežen uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena z zaključnim delom 100 %).
Smeri: Študijski program nima smeri.
Pridobljeni naziv:
magister inženir telekomunikacij/magistrica inženirka telekomunikacij, skrajšano za oba spola: mag. inž. tel.
Nosilci izvajanja: Inštitut za elektroniko in telekomunikacije