Študijski program druge stopnje

Računalništvo in informacijske tehnologije

Pestrost in vizija. Razvoj programskih rešitev za delovanje sodobne družbe, inteligentne informacijske tehnologije in storitve, računalniške instalacije, računalniška vseprisotnost... Nudimo več.

Stopnja in vrsta študija

študijski program druge stopnje

Trajanje študija

2 leti

4 semestri

Število vpisnih mest

80

Osnovni podatki


Naslov programa: Študijski program druge stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije
Stopnja/vrsta študija: podiplomski (2. stopnja) - magistrski
Trajanje študija: 2 leti (4 semestre)
Število ECTS točk: 120
Število vpisnih mest: 80 (redni študij)
Omejitev vpisa: V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na dosežen uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena z zaključnim delom 100 %).
Smeri: Študijski program nima smeri.
Pridobljeni naziv:
magister inženir računalništva in informacijskih tehnologij/magistrica inženirka računalništva in informacijskih tehnologij, skrajšano za oba spola: mag. inž. rač. in inf. tehnol.
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za računalništvo