Študijski program druge stopnje (interdisciplinarni študijski program)

Mehatronika

Inovativnost. Povezujemo klasične discipline, kot so strojništvo, elektrotehnika, računalništvo in informatika. Iščemo odgovore. Hočemo več.

Stopnja in vrsta študija

študijski program druge stopnje

Trajanje študija

2 leti

4 semestri

Število vpisnih mest

30

Osnovni podatki

Naslov programa: Študijski program druge stopnje Mehatronika (skupni študijski program Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Fakultete za strojništvo)
Stopnja/vrsta študija: podiplomski (2. stopnja) - magistrski
Trajanje študija: 2 leti (4 semestre)
Število ECTS točk: 120
Število vpisnih mest: 30 (redni študij)
Omejitev vpisa: V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na dosežen uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena z zaključnim delom 100 %).
Smeri: Študijski program nima smeri.
Pridobljeni naziv:
magister inženir mehatronike/magistrica inženirka mehatronike, skrajšano za oba spola: mag.inž. meh.
Nosilci izvajanja:
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  • Fakulteta za strojništvo