Študijski program druge stopnje

Medijske komunikacije

Komunikacija. Uporabljamo enake besede, ampak ali govorimo isti jezik? Prikažite izdelek, projekt ali svet, kot ga vidite vi. Pokažite več.

Stopnja in vrsta študija

študijski program druge stopnje

Trajanje študija

2 leti

4 semestri

Število vpisnih mest

60

Osnovni podatki

Naslov programa: Študijski program druge stopnje Medijske komunikacije
Stopnja/vrsta študija: podiplomski (2. stopnja) - magistrski
Trajanje študija: 2 leti (4 semestre)
Število ECTS točk: 120
Število vpisnih mest:

60 (redni študij)

Omejitev vpisa:

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na dosežen uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena z zaključnim delom 100 %).

Smeri: Študijski program nima smeri.
Pridobljeni naziv:
magister inženir medijskih komunikacij/magistrica inženirka medijskih komunikacij, skrajšano za oba spola: mag. inž. med. kom.
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za medijske komunikacije,
  • Inštitut za informatiko,
  • Inštitut za računalništvo,
  • zunanji sodelavci.