Študijski program druge stopnje

Informatika in tehnologije komuniciranja

Soustvarjajmo prihodnost. Inovacije, storitvena znanost, sodobne IT platforme in arhitekture, inteligentne informacijske rešitve, napredna informacijska varnost, upravljanje poslovnih procesov, komuniciranje in sodelovanje… Možnosti je več.

Stopnja in vrsta študija

študijski program druge stopnje

Trajanje študija

2 leti

4 semestri

Število vpisnih mest

80

Osnovni podatki


Naslov programa: Študijski program druge stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja

Stopnja/vrsta študija: podiplomski (2. stopnja) - magistrski
Trajanje študija: 2 leti (4 semestre)
Število ECTS točk: 120
Število vpisnih mest: 80 (redni študij)
Omejitev vpisa: V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na dosežen uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena z zaključnim delom 100 %).
Smeri: Študijski program nima smeri. Pet temeljnih predmetov je v prvem semestru skupnih, nato študenti nadaljujejo s študijem na dveh izmed ponujenih šestih izbirnih modulov.
Pridobljeni naziv:
magister inženir informatike in tehnologij komuniciranja/magistrica inženirka informatike in tehnologij komuniciranja, skrajšano za oba spola: mag.inž. inf. in tehnol. kom.
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za informatiko