Študijski program druge stopnje

Elektrotehnika

Tradicija in prihodnost. Razvijamo zavest o pomenu kakovosti in ekonomskih dejavnikih, ki so povezani z razvojem električnih naprav. Razvijamo vse več.

Stopnja in vrsta študija

študijski program druge stopnje

Trajanje študija

2 leti

4 semestri

Število vpisnih mest

80

Osnovni podatki

Naslov programa: Študijski program druge stopnje Elektrotehnika
Stopnja/vrsta študija: podiplomski (2. stopnja) - magistrski
Trajanje študija: 2 leti (4 semestre)
Število ECTS točk: 120
Število vpisnih mest: 80 (redni študij)
Omejitev vpisa: V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na dosežen uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena z zaključnim delom 100%).
Smeri:

Študent ob vpisu izbere eno izmed treh študijskih smeri:

  • Avtomatika in robotika,
  • Elektronika,
  • Močnostna elektrotehnika.
Pridobljeni naziv:
magister inženir elektrotehnike/magistrica inženirka elektrotehnike, skrajšano za oba spola: mag. inž. el.
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za avtomatiko,
  • Inštitut za elektroniko in telekomunikacije,
  • Inštitut za močnostno elektrotehniko,
  • Inštitut za robotiko.