Študijski programi

Poglobljena teoretska in aplikativna znanja

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko izvajamo 5 študijskih programov druge stopnje in 2 interdisciplinarna študijska programa druge stopnje.

Drugostopenjski študijski programi zagotavljajo poglobljena teoretska in aplikativna znanja, diplomantom pa omogočajo opravljanje zahtevnih nalog na področju stroke.