Pomembni datumi

Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe za leto 2017/18

Obveščamo Vas, da je objavljen Razpis za vpis na študijske programe druge in tretje stopnje Univerze v Mariboru za akademsko leto 2017/18. Prijavni rok je odprt od ponedeljka, 13. marca 2017 dalje.

V študijskem letu 2017/2018 razpisujemo naslednje podiplomske študijske programe:

2. stopnja:
- Elektrotehnika
- Informatika in tehnologije komuniciranja
- Medijske komunikacije
- Mehatronika
- Računalništvo in informacijske tehnologije
- Telekomunikacije

3. stopnja:
- Elektrotehnika
- Računalništvo in informatika
- Medijske komunikacije

 

PRIJAVNI ROKI -  DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

Oddaja prijave za vpis na podiplomske študijske programe
1. prijavni rok od 13. marca do najkasneje 18. avgusta 2017

2. prijavni rok V kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bo fakulteta razpisala, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 5. julija 2017 do najkasneje 15. septembra 2017.

PRIJAVNI ROKI - SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU

1. prijavni rok od 13. marca do najkasneje 31. maja 2017.
2. prijavni rok V kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bo fakulteta razpisala, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 5. julija 2017 do najkasneje 15. septembra 2017.

VPIS

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka.
1. prijavni rok

- najkasneje do 11. septembra 2017 za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije ter

- najkasneje do 30. junija 2017 za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce2. prijavni rok V drugem prijavnem roku se bo vpis v podiplomske študijske programe opravil najkasneje do 30. septembra 2017. Iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata, o katerih odloči pristojni organ fakultete, pa se bo vpis izvršil najkasneje do 30. oktobra  2017.

ROKI ZA DIPLOMIRANJE OZ. ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Rok za zagovor diplomskega dela prve stopnje 
za študente, ki bodo kandidirali v
1. prijavnem roku

 

Rok za zagovor diplomskega dela prve stopnje 
za študente, ki bodo kandidirali v 
2. prijavnem roku

najkasneje do 1. 9. 2017

 

 

 

 

 

najkasneje do 15. 9. 2017

Povezane datoteke:

Razpis v celoti je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru.

 

DODATNA POJASNILA
za študijske programe II. stopnje:

Podrobnejše informacije o razpisanih študijskih programih, možnostih vpisa, vpisnih pogojih in stroških študija dobijo kandidati na spletnih straneh UM in pri:

  • Vladka KOŽUH LEDINEK
    telefon: 02/22 07 007,
    telefaks: 02/22 07 024,
    e-pošta: vladka.kozuh@um.si