Pomembni datumi

Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe za leto 2018/19

Obveščamo Vas, da je objavljen Razpis za vpis na študijske programe druge in tretje stopnje Univerze v Mariboru za akademsko leto 2018/19. Prijavni rok je odprt od objave razpisnega besedila dalje.

V študijskem letu 2018/2019 razpisujemo naslednje podiplomske študijske programe:

2. stopnja:
- Elektrotehnika
- Informatika in tehnologije komuniciranja
- Medijske komunikacije
- Mehatronika
- Računalništvo in informacijske tehnologije
- Telekomunikacije

3. stopnja:
- Elektrotehnika
- Računalništvo in informatika
- Medijske komunikacije

 

PRIJAVNI ROKI -  DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

Oddaja prijave za vpis na podiplomske študijske programe
1. prijavni rok od objave razpisnega besedila do najkasneje 10. septembra 2018

2. prijavni rok V kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko fakulteta ponudi kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 24. do najkasneje 25. septembra 2018 do 12. ure.

PRIJAVNI ROKI - SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU

1. prijavni rok od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. maja 2018.
2. prijavni rok v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bo fakulteta razpisala, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 9. julija 2018 do najkasneje 10. septembra 2018.

VPIS

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka.
1. prijavni rok

- najkasneje do 21. septembra 2018 za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije ter

- najkasneje do 29. junija 2018 za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce2. prijavni rok V drugem prijavnem roku se bo vpis v podiplomske študijske programe opravil najkasneje do 30. septembra 2018. Iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata, o katerih odloči pristojni organ fakultete, pa se bo vpis izvršil najkasneje do 30. oktobra  2018.

ROKI ZA DIPLOMIRANJE OZ. ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Rok za zagovor diplomskega dela prve stopnje 
za študente, ki bodo kandidirali v
1. prijavnem roku

 

Rok za zagovor diplomskega dela prve stopnje 
za študente, ki bodo kandidirali v 
2. prijavnem roku

najkasneje do 10. 9. 2018

 

 

 

 

 

najkasneje do 25. 9. 2018

Povezane datoteke:

Razpis v celoti je objavljen na spletni strani Univerze v Mariboru.

 

DODATNA POJASNILA
za študijske programe II. stopnje:

Podrobnejše informacije o razpisanih študijskih programih, možnostih vpisa, vpisnih pogojih in stroških študija dobijo kandidati na spletnih straneh UM in pri:

  • Vladka KOŽUH LEDINEK
    telefon: 02/22 07 007,
    telefaks: 02/22 07 024,
    e-pošta: vladka.kozuh@um.si