O fakulteti

Osnovni podatki

Naslov: UM FERI
Koroška cesta 46
2000 Maribor
Telefon: +386 2 220 7000
Telefaks: +386 2 220 7272, +386 2 220 7090
E-mail: feri@um.si

Dekan: prof. dr. Borut Žalik
Prodekan za izobraževalno dejavnost:
prof. dr. Bojan Grčar
Prodekan za raziskovalno dejavnost:
prof. dr. Marjan Mernik
Prodekanja študentka:
Pia Prebevšek
Vodja Referata za študentske zadeve: Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr.

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI) posredujemo študentom znanja, temelječa na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu ter jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Študij s tradicijo in prihodnostjo

Študij elektrotehnike v Mariboru je stekel spomladi leta 1960 v okviru tedanje Višje tehniške šole. Hiter razvoj fakultete v zadnjih dveh desetletjih lahko pripišemo njenemu spoznanju, da je razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti osnova za kakovosten napredek visokošolskega izobraževalnega procesa in tehnološko posodobitev industrije.

Učitelji in drugi sodelavci na fakulteti so vpeti v mednarodne in domače raziskovalne aktivnosti. Diplomanti naše fakultete so po doseženem znanju primerljivi s tistimi, ki so zaključili študij na priznanih evropskih univerzah, zato smo vključeni v mednarodne projekte za mobilnost učiteljev in študentov, npr. v projekt vseživljenjskega učenja - ERASMUS. Da so lahko študentje s FERI Univerze v Mariboru popolnoma konkurenčni s tistimi na Zahodu, nam dokazujejo številni odmevni uspehi naših študentov na mednarodnih znanstvenih tekmovanjih najvišjega ranga.

Vizija fakultete

Utrditi položaj mednarodno prepoznavne univerzitetne izobraževalne in raziskovalne ustanove na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, medijskih komunikacij, telekomunikacij in mehatronike v srednji Evropi, ki bo kakovostna in privlačna za dodiplomske in podiplomske študente iz Slovenije in mednarodnega prostora.