Življenje na fakulteti

Bivanje

Več kot polovica študentov Univerze v Mariboru ni Mariborčanov. V študentskih domovih na Tyrševi in Gosposvetski cesti je na voljo več kot 3.000 ležišč. Pri iskanju ležišč pri zasebnikih pomaga Študentska organizacija Univerze. Zasebne sobe so precej cenejše kot v Ljubljani, ponavadi pa so dovolj blizu fakultete, da se lahko razdalje premagajo peš ali s kolesom. Za okusno in cenovno ugodno prehrano skrbijo restavracije, kjer lahko študenti prehrano plačujejo z boni, ki jih subvencionira država.

Študentske organizacije in društva:

Štipendije

Študentje lahko pridobijo različne štipendije od republiških štipendij, kadrovskih štipendij, Zoisovih štipendij za nadarjene in drugih. Več informacij o pridobivanju štipendij najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Raziskovalno delo študentov

Večina študentov se že v času svojega študija vključuje v raziskovalno delo laboratorijev, kjer se srečajo s svojimi prvimi raziskovalnimi izzivi. Z vključitvijo v delo raziskovalnih skupin pridobivajo znanja in izkušnje pri reševanju obsežnejših in zahtevnejših raziskovalnih nalog, ob tem pa imajo pomoč izkušenih raziskovalcev. Njihova zaključna dela so zato kakovostna, saj so praviloma logičen zaključek takšnega dela. Najboljši študentje izsledke svojega raziskovanja predstavijo tudi na mednarodnih znanstvenih srečanjih, na primer: